#Netflix 流星 별똥별 (2022) 1080P 全16集 内封官方中字

◎译 名 流星/Sh**ting Stars/Shooting Stars
◎片 名 별똥별
◎年 代 2022
◎产 地 韩国
◎类 别 喜剧/爱情
◎语 言 韩语
◎上映日期 2022-04-22(韩国)
◎IMDb评分 7.6/10 from 2587 users
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt19800324/
◎豆瓣评分 7.5/10 from 36783 users
◎豆瓣链接 https://douban.com/subject/35447472/
◎集 数 16
◎片 长 60min
◎导 演 李秀賢 Lee Soo-hyun
◎编 剧 崔英宇 Choi Young Woo
◎主 演 李圣经 Sung-Kyung Lee
   金永大 Young-dae Kim
   李承協 Seung Hyub Lee
   尹仲勋 Jong-hoon Yoon
   朴素珍 So-jin Park
   金允慧 Yun-Hye Kim
   李正信 Jung-shin Lee
   李施宇 Si-woo Lee
   申贤胜 Hyun Seung Shin
   权韩率 Han-sol Kwon
   陈浩恩 Jin Ho-eun
   河道权 Ha Do Kwon
   尹相贞 Yun Sang Jeong
   金大坤 Kim Dae Gon
   郑智安 Jung Ji Ahn
   张姬领 Hee-ryung Jang
   张道河 Jang Do Ha
   俞健宇 Gun-woo Yoo
   李汉翼 Lee Han Ik
   苏熙静 So Hee-jung
   任晟均 Seong-gyun Lim
   文佳煐 Ka-young Mun
   朴正民 Jeong-min Park
   金瑟祺 Seul-gi Kim
   李夏莹 Ha-young Lee
   具慈健 Ja-keon Koo
   吴义植 Eui-sik Oh
   李相禹 Sang-woo Lee
   李己雨 Ki-woo Lee
   姜基栋 Ki-doong Kang
   张基龙 Jang Ki-yong
   姜俊圭 Jun Q
   许圭 Heo Gyu
   崔智友 Ji-Woo Choi
   金东旭 Dong-wook Kim
   文成贤 Moon Sung Hyun
   宋艺彬 Ye-bin Song
   崔亨柱 Choi Hyung Joo
   李朗瑞 Lee Rang Seo

◎简 介

 
 《流星》是韩国tvN于2022年4月22日起播出的金土连续剧,由《那个男人的记忆法》、《来魔女食堂吧》的李秀贤导演与新人编剧崔英宇合作打造。此剧讲述看似光鲜亮丽、就像天上的星星一样发光发热的明星们,背后有多少人付出了血汗泪的故事。

 

来源:阿里云盘
本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
友情提示:需要补档的小伙伴们请在文章底部留言,我们看到后会第一时间补档,我们是一个坚持用爱发电的资源站,所以请对我们多些理解及包容,也欢迎能够用爱发电的朋友加入我们!
THE END
分享
二维码
打赏
< <上一篇
下一篇>>